Zásady ochrany osobních údajů

Nákupem a registrací v našem e-shopu nám poskytujete své údaje, které nám slouží výhradně k vyřízení objednávky a komunikaci s Vámi. Získané údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám.


Tento web využívá technologii etracker (www.etracker.de), která slouží ke sběru a ukládání anonymních dat pro účely marketingu a optimalizace. Veškerá data návštěvníků jsou ukládána s použitím anonymního uživatelského ID, aby bylo možné agregovat profil používání. Data lze shromažďovat a ukládat pomocí souborů cookie, nejsou ale použitelná k identifikaci osob. Tyto informace nebudou používány k osobní identifikaci návštěvníků ani agregovány s jakýmikoli osobními údaji. Shromažďování a uchovávání dat lze kdykoli odmítnout s odloženou účinností.

 

Výňatek z OP:

8. Osobní údaje
8.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, pohlaví, číslo účtu, telefonní číslo) a shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.
8.2. Kupující uděluje Prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a shromažďování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o zboží či službách Prodávajícího na e-mail poskytnutý Kupujícím. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat.
8.3. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo i v rozporu se zákonem, nebo jsou osobní údaje nepřesné, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat nápravu či odstranění takto vzniklého stavu.