Právo na vrácení zboží

Zákazník - kupující má zákonné právo (dle právního řádu ČR) na vrácení zboží v zákonem stanovené lhůtě. Toto se týká především zákazníků, kteří celý nákup včetně doručení zboží realizují pomocí tohoto e-shopu.

Nejste-li si jistí, že se Vámi vybrané dílo hodí do Vašeho interiéru, využijte možnost si originální obraz prohlédnout na naší prodejně (Kopečná 33, Brno).

 

Výňatek z OP:

6. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem
6.1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů a bez sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze ze zákonných důvodů. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu číslo účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu prokazatelně odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
6.2. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, odpovídá Kupující Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku užití jinak, než je požadováno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn tento nárok jednostranně započíst vůči pohledávce Kupujícího na vrácení Konečně ceny.
6.3. Odstoupí-li oprávněně Kupující od kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit peněžní prostředky ve výši ceny vráceného zboží bez nákladů na dodání zboží (tj. bez balného a poštovného) a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení.